Bao cáo sơ kết học kì I- Năm học 2018 – 2019 (TH- AN LONG)

     PHÒNG GDĐT  PHÚ GIÁO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN LONG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:      /BC-THALo                           An Long, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kì I- Năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Công văn số 139/PGD- TH của Phòng GD-ĐT Phú Giáo về Hướng dẫn kiểm tra và báo cáo sơ kết học kì I Cấp Tiểu học- Năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả đạt được trong học kì I, trường TH An Long báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018-2019 như sau:

 

PHẦN I

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
 2. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục :

 

Khối Số HS đầu năm Số HS cuối kỳ I Tăng Giảm
Số lớp Số HS Nữ Số lớp SL Nữ Chuyển đến Chuyển đi Nghỉ Chết
1 2 50 26 2 49 26 1
2 2 51 19 2 52 19 1 1 1
3 2 35 17 2 37 18 2
4 2 47 20 2 47 20
5 2 44 18 2 44 18
Cộng 10 227 100 10 227 100        

 

Số học sinh nghỉ bỏ học tính đến cuối kỳ I : 1HS ;  tỉ lệ : 0,3% (Do 1 em HS khuyết tật lớp 2 bị bệnh nặng phải nghỉ học để điều trị)

So với năm học trước , đến nay : + Số lớp tăng : 0

+ Số lớp giảm : 0

+ Số học sinh giảm :  2 em

Số học sinh nghèo và cận nghèo của trường : 10 em.

Số HS dân tộc : 3 (khối 3: 2 em; khối 4: 1 em)

Số HS khuyết tật:  10 (trong đó HS khuyết tật không đánh giá: 10 em, cụ thể: khối lớp 1: 2 em; khối lớp 2: 3 em; Khối lớp 3: 4 em; Khối lớp 5: 1 em)

Phân tích số liệu trường đạt chuẩn quốc gia :

Trường đã đạt tái chuẩn quốc gia vào tháng 10 năm 2018.

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học:

2.1 Thực hiện mục tiêu, kế hoạch đối với lớp 2 buổi/ngày, học sinh dân tộc, khuyết tật, lang thang cơ nhỡ.

+ Số lớp 2 buổi/ ngày; Bán trú trong năm học 2018 – 2019: 10 lớp cụ thể:

Toàn trường học 2 buổi / ngày Tổng cộng : 227 em/ 100 nữ / 10 lớp.

Đánh giá thực hiện học 2 buổi/ngày, bán trú : Các giáo viên giảng dạy đúng theo yêu cầu của ngành, kế hoạch của nhà trường: Thực hiện dạy học linh hoạt từ khối 1 đến khối 5, học sinh tích cực học tập. Trường chưa tổ chức ăn bán trú.

Về giáo dục HS dân tộc :

Tổng số học sinh dân tộc: 3 em

Một số học sinh dân tộc thiếu sự quan tâm của phụ huynh nên việc học tập các em chưa đạt kết quả cao.

Giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập.

Đầu năm, trường có 10 học sinh khuyết tật nhưng đến cuối kì I có 9 HS khuyết tật hòa nhập do 1 em bị bệnh nặng phải nghỉ học để điều trị. Trường thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ đối với trẻ khuyết tật hòa nhập, giáo viên lên đầy đủ kế hoạch giáo dục cá nhân, theo dõi và giúp đỡ học sinh khuyết tật hòa nhập đúng quy định. Trường đang tiến hành làm thủ tục để giải quyết chế độ đối với giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật.

2.2.Tình hình tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học

Việc đánh giá theo thông tư 22/2016:

+ Thuận lợi.

Nhà trường đã tổ chức giáo viên thực hiện đánh giá theo thông tư 22. Giáo viên nắm rõ Thông tư 22 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014 tăng cường nhận xét bằng lời trong đánh giá thường xuyên, chỉ đánh giá bằng viết khi thật sự cần thiết. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên khuyến khích và sự cố gắng học tập, rèn luyện của học sinh, phát huy khả năng của các em. Việc đánh giá định kì về học tập được phân thành ba mức: Hoàn thành tốt, chưa hoàn thành; Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất cũng được phân thành ba mức: Tốt, đạt, cần cố gắng giúp GV, cha mẹ học sinh, học sinh xác định mức độ mức độ học tập cũng như  mức độ hình thành phát triển các phẩm chất  của học sinh sau mỗi giai đoạn học tập và rèn luyện. Từ đó, giáo viên có những biện pháp kịp thời giúp đỡ học sinh khắc phục những mặt hạn chế, phát huy mặt tốt để các em ngày càng tiến bộ hơn.

Lớp học ít nên thuận lợi trong giảng dạy cũng như đánh giá học sinh.

Đa số phụ huynh học sinh đều đã quen với hình thức đánh giá học sinh bằng nhận xét.

Thực hiện tuyên truyền về Thông tư 22 với CMHS qua các buổi họp, thông tin ở bảng tin của trường để mọi thành viên biết và phối hợp thực hiện. BGH dự giờ xem việc nhận xét đánh giá bằng lời. Các tổ chuyên môn học tập, chia sẻ, kinh nghiệm thường xuyên trong tổ.

Trường tổ chức chuyên đề Ra đề theo Thông tư 22 đảm bảo cho tất cả GV đều ra đề đúng theo TT22.

Thực hiện đánh giá thường xuyên đảm bảo chính xác, không căn cứ vào điểm số, không dùng điểm số để so sánh giữa học sinh này với học sinh khác.

+ Khó khăn

Việc học sinh tự đánh giá và tham gia nhận xét bạn ở một số học sinh còn hạn chế.

Vẫn còn một số ít lời nhận xét của giáo viên bằng lời chưa coi trọng việc động viên khuyến khích và sự cố gắng học tập của học sinh. Một số phụ huynh chưa thực sự  quan tâm đến việc học của con em mình nên việc phối hợp với giáo viên trong việc đánh giá học sinh là chưa tốt.

2.3. Tổ chức kiểm tra học kì I, các phong trào của giáo viên và học sinh:

Trường xây dựng, triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, các quyết định: Quyết định ra đề, quyết định phân công giám thị, giám khảo. Tổ chức kiểm tra học kì I từ ngày 19/12 đến 25/12/2018. Nội dung kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (QĐ số 16/2006 của BGDĐT) và theo 4 mức quy định ở Thông tư 22/2016. Cấu trúc đề kiểm tra như văn bản hướng dẫn có phần trắc nghiệm và tự luận, không vượt chương trình. Thực hiện trên tinh thần nhẹ nhàng, không tạo áp lực, gây căng thẳng cho học sinh. Coi kiểm tra nghiêm túc. Chấm và nhận xét bài kiểm tra theo đúng TT22/2016.

Về thực hiện các phong trào: Xây dựng, triển khai, thực hiện đầy đủ các kế hoạch như: thi giáo viên giỏi, viết chữ đẹp, viết sáng kiến kinh nghiệm, thi trò chơi dân gian, hội khỏe Phù Đổng, Viết chữ đẹp,

Kết quả:

Giáo viên giỏi vòng trường: 15

Giáo viên được chọn dự thi GV giỏi vòng huyện: 3

Giáo viên đạt giải viết chữ đẹp vòng trường : 3

CB, GV đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm: 19

Tổ chức Hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp PN Việt Nam;  vẽ viết cảm nhận chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tổ chức HS viếng Bia tưởng niệm, thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,…

          2.4. Đánh giá việc thực hiện dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh:

Về dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột:

Khi áp dụng dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột tạo ra được hứng thú cho HS. HS được tìm tòi khám phá chiếm lĩnh kiến thức, phát triển các năng lực cho HS: năng lực quan sát, thực hành. Tuy nhiên để thực hiện bài học theo phương pháp này đòi hỏi GV phải có sự chuẩn bị công phu về đồ dùng, mất nhiều thời gian.

Về dạy học môn Mĩ Thuật theo phương pháp của Đan Mạch: Trường đã có Phòng Mĩ thuật nên khá thuận lợi trong việc bố trí, sắp xếp học theo nhóm. Nhà trường tạo điều kiện, khuyến khích động viên GV áp dụng. GV dạy Mĩ thuật thực hiện dạy theo chủ đề. HS yêu hứng thú, đam mê với phương pháp mới.

  Về tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

Ngay từ đầu năm, trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất theo các chủ điểm từng tháng. Cụ thể: Trong học kì I vừa qua, Tổ chức Hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp PN Việt Nam;  vẽ viết cảm nhận chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tổ chức HS viếng Bia tưởng niệm, thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,…

2.5 Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019. Các chuyên đề mới thực hiện trong năm học; các chuyên đề điển hình của trường đã được đăng kí trong kế hoạch năm học

Đến cuối học kì I, trường đảm bảo được tiến độ thực hiện kế hoạch năm học, tổ chức tốt các hội thi cấp trường nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ, phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh, thực hiện chỉ đạo nâng cao chất lượng môn tiếng Anh.

Thực hiện chuyên đề mới

Thực hiện tương đối tốt các chuyên đề đã triển khai như :

+ Chuyên đề : Thực hiện thời khóa biểu ở lớp linh hoạt.

+ Chuyên đề : Đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 .

+ Chuyên đề : Dạy học Phương pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

+ Chuyên đề : Chuyên đề sử dụng bảng tương tác thông minh

+ Chuyên đề : Chuyên đề Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

+ Chuyên đề :  Dạy học trẻ khuyết tật hòa nhập

+ Chuyên đề: Vận dụng trò chơi trong môn Toán.

2.6  Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kĩ năng sống

Ngay từ đầu năm học, trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đã đề ra: Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kế hoạch giáo dục kĩ năng sống nhằm phát triển, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung quanh. Các em được chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động, từ thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân. Các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý tưởng, được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,… Từ đó, hình thành và phát triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết. Với các hình thức như tổ chức giao lưu, tổ chức trải nghiệm trong dạy học các môn học….Trong học kì qua, trường đã tổ chức các hội thi như thi tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam 20/10; Hướng dẫn các kĩ năng Phòng tránh bị xâm hại; Vẽ, viết cảm nhận về thầy cô giáo, viếng nhà bia tưởng niệm xã An Long, thăm mẹ Việt Nam anh hùng….Ngoài ra, trường chỉ đạo các tổ khối thảo luận lựa chọn tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo tài liệu mới phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện dạy học kĩ năng sống theo phương pháp mới. (Tài liệu Kĩ năng sống- Huỳnh Văn Sơn chủ biên).

 1. 3. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập tiểu học bằng các biện pháp:

 • Tích cực giảng dạy có chất lượng nhằm giảm tỉ lệ học sinh lưu ban.
 • Tham mưu với chính quyền địa phương vận động trẻ bỏ học trở lại lớp.
 • Thực hiện tốt việc huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 100%.
 • Tỉ lệ bỏ học ở các lớp là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thi đua.

Báo cáo về việc thực hiện PCGDTHĐĐT hiện nay cuả trường : Trường đã được công nhận PCTH, PCTHCS và xã đã đạt phổ cập bậc THPT vẫn tiếp tục duy trì.

Kết quả cuộc vận động NTD ĐT ĐT, vận động trẻ bỏ học trở lại trường:

* Học sinh:

Huy động được 100% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1;

Có 100 % số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học;

* Giáo viên:

+ Đảm bảo số lượng giáo viên để dạy đủ các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;

+ Đạt tỉ lệ 1,6 giáo viên/ lớp;

+ Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 93,8% đạt trình độ trên chuẩn.

* Cơ sở vật chất:

+ Có mạng lưới trường, lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đi học thuận lợi;

+ Có số phòng học đạt tỉ lệ 1 phòng/ lớp. Phòng học an toàn; có bảng, đủ bàn ghế cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Có 10/10 phòng học được trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu để phục vụ cho việc dạy và học.

+ Trường học có thư viện lớp học, phòng thiết bị giáo dục, phòng chức năng đầy đủ.

+ Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; có nguồn nước sạch; có hệ thống thoát nước; có khu vệ sinh riêng dành riêng cho nam, nữ, học sinh, giáo viên, đảm bảo sạch sẽ, sử dụng thuận tiện.

+ Phấn đấu giữ vững PCTH ; PC bậc THCS và PC bậc THPT

 1. Công tác quản lý chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lý

4.1 Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. (số liệu cụ thể đã thanh tra, kiểm tra trong học kì I)

Trường triển khai kịp thời đến GV tất cả các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng, qua đó giúp GV thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, nhà trường cũng phát huy vai trò của các tổ khối trưởng để nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của tổ khối. Để thúc đẩy các hoạt động của nhà trường được tốt, BGH trường luôn kịp thời động viên, khuyến khích các bộ phận, cá nhân có nhiều tích cực trong công tác cũng như thẳng thắn phê bình các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Chú trọng rèn phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV. Cải tiến và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua hai tốt, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CB – GV phấn đấu đạt được thành tích cao, thực chất trong công tác thi đua. Việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và thực hiện chủ đề “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, với phương châm “Trách nhiệm- Năng động- Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu” với phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ.

Chỉ đạo việc dạy học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

– Những biện pháp và kết quả trong quản lý về chuyên môn.

Chỉ đạo tốt đổi mới phương pháp dạy học để nhằm giúp cho giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đẩy mạnh thao giảng – dự giờ  rút kinh nghiệm, tạo điều kiện để giáo viên phấn đấu vươn lên. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra bằng nhiều hình thức đã đánh giá trong việc thực hiện qui chế chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn , nội dung kế hoạch, ngày giờ công, công tác chủ nhiệm lớp, tăng cường quản lí đối với việc dạy học ở buổi hai . Tổ chức kiểm tra đánh giá tốt  “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp” nhà trường đã thực hiện các biện pháp sau:

Triển khai kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp” của nhà trường cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên vào đầu năm học.

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện phân phối chương trình của GV các lớp, kiểm tra việc kiểm tra chữa bài của toàn thể GV, vở ghi của học sinh.

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của giáo viên.

Về công tác thanh, kiểm tra lãnh đạo trường đã kiểm tra biên bản họp tổ khối chuyên môn, kiểm tra thực hiện chuyên đề đã triển khai, kiểm tra hồ sơ của GV, của tổ khối.

Trong học kì I vừa qua, trường đã đón 1 lượt kiểm tra của Phòng Giáo dục về Công tác giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập. Kết quả trường có lập đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học và công khai trong trường tiểu học theo quy định

Trường xây dựng và thông qua trước hội đồng sư phạm kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học, ra quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ, các tổ kiểm tra theo công văn 1962 về kiểm tra nội bộ. Hàng tháng xây dựng cụ thể kế hoạch kiểm tra. Lập đầy đủ các biên bản, báo cáo về kiểm tra nội bộ đúng theo chuyên đề Sở đã triển khai. Trường đã thực hiện kiểm tra 1 bộ phận thư viện và 3 tổ khối: Tổ lớp 4+5, tổ lớp 2+ 3, và kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo : 4 GV

Qua kiểm tra, trường nhận thấy các bộ phận, tổ chuyên môn, giáo viên được kiểm tra thực hiện khá tốt về hồ sơ sổ sách. Tuy nhiên một số tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn vẫn còn mang tính hình thức, chưa thật sự đi sâu thảo luận về nghiên cứu bài học, chuyên đề. Một số GV vẫn còn lúng túng trong phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin chưa hiệu quả, lựa chọn nội dung, phương pháp chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Chất lượng học sinh chưa cao, một số học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, các em học sinh năng khiếu chưa làm được các dạng bài mức 4; các em viết chữ chưa đẹp, sai chính tả nhiều. Với những mặt chưa làm tốt, nhà trường đã tư vấn, hướng dẫn, phổ biến những kinh nghiệm hay đến GV.

4.3. Việc chỉ đạo, tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày, tổ chức lớp linh hoạt

– Về tổ chức dạy và học lớp 2 buổi/ngày: đã được nhà trường thực hiện và duy trì tốt: trường mở 10 lớp 2 buổi/ ngày (đạt 100%)

Thực hiện Thời khoá biểu linh hoạt, lớp linh hoạt để nâng cao chất lượng giảng

dạy và giáo dục học sinh. Trường tổ chức lớp linh hoạt 4 buổi/ tuần, mỗi buổi 3 tiết,  từ thứ ba đến thứ sáu ở các khối lớp 1 đến lớp 5; thực hiện phân công GV dạy lớp linh hoạt phù hợp với năng lực và sở trường của giáo viên, phân chia lớp linh hoạt phù hợp với trình độ HS. Tổ chức tốt việc duy trì các buổi sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc, Mĩ thuật.

Qua các buổi linh hoạt giáo viên có điều kiện để phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, học sinh chậm tiến bộ cũng như bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nhờ đó chất lượng học tập có phần được nâng lên.

Tăng cường bổ sung nhiều tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, động viên phong trào tự học tự rèn của GV. Tích cực tham mưu bổ sung, mua sắm các trang thiết bị, ĐDDH phục vụ tốt cho việc áp dụng phương pháp tích cực.

Hàng tháng nhà trường kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, đánh giá chất lượng buổi hai một cách thực chất. Từ đó chỉ đạo GV lựa chọn nội dung, điều chỉnh phương pháp phù hợp với đối tượng HS.

 1. Thực hiện các phong trào và cuộc vận động lớn của ngành theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của ngành như cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của nhà trường, giáo viên và học sinh được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cụ thể:

5.1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Đơn vị đã triển khai chỉ thị của Bộ trưởng giáo dục và đào tạo về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến tận CBGVCNV.

Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gồm 9 thành viên.

Trường cụ thể hoá cuộc vận động bằng những nhiệm vụ thiết thực phù hợp với đơn vị mình, với từng cán bộ, giáo viên như:

Tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm học.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, tự xây dựng chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thường xuyên đánh giá việc thực hiện cuộc vận động trong cuộc họp Hội đồng sư

phạm, họp Chi bộ.

Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đổi mới kiểm tra.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay CB-GV-NV trong đơn vị đã khẳng định đúng đắn, vị thế của người thầy giáo, cô giáo trong xã hội, hiện tượng vi phạm đạo đức không xảy ra, ngôn ngữ giao tiếp và cách ứng xử với nhân dân, với đồng nghiệp ngày càng chuẩn mực, tinh thần đoàn kết nội bộ được thể hiện rõ nét.

5.2. Cuộc vận động “Hai không”:

Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai Không” với 4 nội dung. Tổ chức triển khai đến tận giáo viên về nội dung của cuộc vận động  vào kỳ họp hội đồng sư phạm tháng 8/2018 và đã đưa những nội dung này vào nghị quyết hội nghi cán bộ công chức.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, ban chỉ đạo cuộc vận động đã kết hợp với  bộ phận chuyên môn, kiểm tra đánh gía thực chất kết quả của từng lớp, từ đó đề xuất với chính quyền có kế hoạch phụ đạo kịp thời cho những học sinh yếu kém và tìm ra những học sinh ngồi nhầm lớp.

Công tác soạn và ra đề kiểm tra đúng theo Thông tư 22, phù hợp với trình độ của học sinh.

Nhà trường tổ chức đánh giá thực chất kết quả chất lượng giáo dục của học sinh, nhằm rút kinh nghiệm và tuyên dương những giáo viên thực hiện tốt, góp ý phê bình những trường hợp còn  sai sót. Hàng tháng các tổ khối báo cáo số liệu học sinh chậm tiến bộ biện pháp phụ đạo cho bộ phận chuyên môn, Ban giám hiệu để tiện việc theo dõi và kịp thời chỉ đạo.

5.3. Về cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

Giáo viên trong trường chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện bản thân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy cơ quan và tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng.

Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, thương yêu học sinh, công bằng trong giảng dạy, đánh giá đúng thực chất năng lực của học sinh. Tác phong mẫu mực, quan hệ giao tiếp và ứng xử theo đúng nhà sư phạm đối với nhân dân, đồng nghiệp.

Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng tạo trong việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, sáng tạo đầu tư trong từng kiến thức, từng tiết dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.

5.4. Về cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Trường đã tôn tạo, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn trong điều kiện cụ thể của đơn vị như: trồng và chăm sóc cây xanh; trang trí lớp học với các khẩu hiệu, cây xanh trong lớp, bình hoa trên bàn giáo viên; tổ chức vệ sinh trường, lớp thường xuyên, định kỳ hàng ngày, hàng tuần; tỉa cành cây trong sân trường bảo đảm an toàn cho học sinh.

– Tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp: GVCN hướng dẫn học sinh tổ chức rửa  phòng học và quét dọn  vệ sinh sân trường 1 lần/ tháng và hàng ngày đều lao động dọn vệ sinh lớp học, sân trường sạch đẹp.

–  Giữ gìn cảnh quan môi trường sư phạm Xanh-Sạch-Đẹp, có cây xanh bóng mát, lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trường được đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất để việc tổ chức thực hiện phong trào tốt hơn như: sửa đèn, quạt trong lớp học.

+ Có nhà vệ sinh, được giữ gìn sạch sẽ và đặt ở vị trí thuận tiện, hợp với cảnh quan trường học, phục vụ tốt cho giáo viên và học sinh.

+ Các giáo viên đã tích cực tham gia các lớp chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm kích thích sự chuyên cần, rèn luyện  khả năng tự học của học sinh.

+ Hướng dẫn các em rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe, duy trì việc tập thể dục chính khóa và thể dục đầu giờ.

+ Rèn luyện kỹ năng ứng xử  với các tình huống trong cuộc sống, kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh, thông qua các buổi sinh hoạt của Đội, sinh hoạt Sao nhi đồng, sinh hoạt tập thể hay trong các môn học, Giáo dục ngoài giờ lên lớp,… với các nội dung phong phú phù hợp với tình hình cụ thể của trường, địa phương giúp học sinh rèn luyện những hành vi đạo đức tốt và khắc phục những thói quen, hành vi đạo đức xấu.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương (vệ sinh và chăm sóc khu đài tưởng niệm của xã).

     5.5. Đánh giá việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm

+ Trường đã bổ sung Ban chỉ đạo thực hiện luật phòng chống tham nhũng với cơ cấu nhân sự đảm bảo sự chỉ đạo thực hiện công bằng, khách quan.

+ Trường triển khai và giao trách nhiệm các tổ khối trưởng phổ biến nội dung

chương trình phòng chống tham nhũng và thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra

cán bộ, công chức, viên chức thuộc tổ mình quản lý về thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động, công tác và tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay

trong nội bộ tổ khối, cơ quan.

+ Giáo viên phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Luật PCTN một cách phù hợp đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm xây dựng thái độ trung thực, khắc phục các hiện tượng gian dối trong học tập, rèn luyện.

+ Trường đã xây dựng chương trình thực hiện Luật PCTN của đơn vị một cách phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đã đề ra.

+ Yêu cầu CB-GV-NV nhất là đảng viên phải gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, quy chế cơ quan, quy trình nghiệp vụ chuyên môn; nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; từng bước nâng cao hiệu lực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

+ Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức nào có hành vi tiêu cực, tham nhũng thì phải ngăn chặn kịp thời.

 1. Các hoạt động trọng tâm khác: Các hoạt động giáo dục như vệ sinh răng miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, giáo dục ATGT, giáo dục kĩ năng sống, công tác Đội….

            Hoạt động giáo dục như vệ sinh răng miệng: Thực hiện dạy sức khỏe răng miệng theo quy định (1 bài ở tuần 10), hướng dẫn giữ vệ sinh răng miệng, phòng bệnh sâu răng.

Hoạt động chữ thập đỏ:

Kiểm tra vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong khuôn viên trường, kiểm tra chất lượng vệ sinh của căn tin.

Chữ thập đỏ: tổ chức được tủ thuốc cấp cứu, thường xuyên trực để sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh.

Phối hợp cùng với Đội vận động các khối lớp nuôi heo đất gây quỹ.

Củng cố vườn cây thuốc nam.

Nhìn chung sức khỏe và chữ thập đỏ thực hiện tốt vì trường có y tế học đường nên thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

+ Hoạt động giáo dục an toàn giao thông :

Thông qua bài giảng trong chương trình – ký cam kết ATGT.

Tuyên truyền trong phong trào hoạt động của Đội .

+  Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp :

Hoạt động Đội, Sao nhi đồng :

Tổng phụ trách đội hướng dẫn cho liên đội tổ chức cho các em đội viên sinh hoạt nhi đồng thực hiện tốt công tác nhi đồng :

+ Phát động giữ vở sạch rèn chữ đẹp, đi học đúng giờ, chuyên cần học tập, tuần học tốt, tiết học tốt,…. cho tất cả các chi đội và các sao nhi đồng.

+ Liên đội tổ chức cho các em học và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính yêu lễ phép với người lớn, nhường nhịn em nhỏ, giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh… thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thi đua làm nghìn việc tốt thông qua hoạt động học tốt, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất, phong trào kế hoạch nhỏ, tổ chức quyên góp giúp đỡ học sinh bị bệnh nặng,….

+Giáo dục thẩm mỹ, thể chất : giáo viên bộ môn đã thực hiện dạy đủ, đúng chương trình, học sinh có nề nếp, có chất lượng.

Việc thực hiện TDTT trong trường: Ngay từ đầu năm học BGH đã chỉ đạo GVTD lựa chọn HS để ôn luyện và tổ chức HKPĐ cấp trường, tham gia HKPĐ cấp huyện ….

Tổ chức thể dục đầu giờ, múa sân trường.

Xây dựng và tổ chức sinh hoạt các CLB Âm Nhạc, Mỹ thuật ”. Trường chỉ đạo giáo viên phụ trách các câu lạc bộ lên kế hoạch sinh hoạt cụ thể, tổ chức sinh hoạt đúng lịch.

+ Về thực hiện lồng ghép giáo dục môi trường, kỹ năng sống, tiết kiệm năng lượng…. vào các môn học.

Căn cứ kế hoạch của Phòng GDĐT, của nhà trường đã lập kế hoạch tổ chức chuyên đề. Hướng dẫn GV tập trung đầu tư nghiên cứu bài dạy; tăng cường theo dõi và giúp đỡ giáo viên dạy lớp, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc trong giảng dạy. Thực hiện tốt chương trình giáo dục kỹ năng sống và tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học.

 1. Những kiến nghị, đề xuất.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ 1 của trường TH An Long năm học 2018 – 2019./.

 

 

PHẦN II

       PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

 1. Nhiệm vụ cụ thể

Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trong tháng 3/2019.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề như: “Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong giảng dạy, phương pháp soạn đề kiểm tra định kỳ theo TT22/2016 của BGDĐT”.

Chú trọng nâng cao GD kĩ năng sống và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS.

Tổ chức kiểm tra GKII, HKII theo đúng qui chế.

Tổ chức xét Hoàn thành chương trình Tiểu học và Tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5.

Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và khen thưởng HS cuối năm theo đúng hướng dẫn TT22/2016.

 

Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra đầu năm .

Nhà trường chủ động thực hiện kế hoạch tài chính được phân bổ theo đúng quy định. Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện ứng dụng tốt CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

Cải tạo phần sân sau dãy các phòng học cũ để làm sân luyện tập TDTT cho học sinh.

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy (máy chiếu).

Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt.

Phối hợp tốt giữa các bên liên quan nhằm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

III. Tổ chức thực hiện

Tăng cường phối hợp sự hỗ trợ giữa gia đình – nhà trường – xã hội để duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất luọng giảng dạy.

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra đánh giá học sinh.

Thường xuyên tổ chức các chuyên đề nhằm cải thiện những hạn chế trong công tác quản lí học sinh cũng như trong dạy học.

Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên buổi hai nhằm nâng cao chất lượng lớp linh hoạt, nhất là lớp bồi dưỡng.

Quán triệt việc đoàn kết nội bộ, hòa nhã tế nhị khi giao tiếp, khi góp ý đồng nghiệp, tuyệt đối không có hiện tượng chia rẻ nội bộ, bè phái trong đơn vị.

Chỉ đạo việc phối hợp tốt giữa các bộ phận có liên quan, đảm bảo chế độ báo cáo nhà trường và cấp trên.

Đẩy mạnh vai trò tiên phong của lãnh đạo, của tổ khối trưởng là mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ 1 và phương hướng nhiệm vụ học kì II  năm học 2018 – 2019 của trường TH An Long./.

                                                                            

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 • Đảng ủy, UBND xã;
 • Phòng GD-ĐT Phú Giáo;                                 Nguyễn Thị Kim Thiện
 • Lưu: VT.

                                                                            

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *