Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 – 2019

 

    PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO

TRƯỜNG TIỂU HỌC  AN LONG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 – 2019

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tất cả HS trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở

Xã An Long

Tất cả HS trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở xã An Long và hoàn thành chương trình lớp 1 Tất cả HS trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở  xã An Long và hoàn thành chương trình lớp 2 Tất cả HS trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở  xã An Long và hoàn thành chương trình lớp 3 Tất cả HS trong độ tuổi thường trú và tạm trú ở  xã An Long và hoàn thành chương trình lớp 4
II Chương trình GD mà cơ sở GD thực hiện 35 tuần

Theo QĐ 16 BGD

35 tuần

Theo QĐ 16 BGD

35 tuần

Theo QĐ 16 BGD

35 tuần

Theo QĐ 16 BGD

35 tuần

Theo QĐ 16 BGD

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của HS – Nhà trường sẽ thông báo kết quả giáo dục học tập, năng lực và phẩm chất của HS theo từng học kì; gia đình phải liên hệ thường xuyên với GVCN,với BGH để cùng phối hợp giáo dục HS.

– HS phải thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của một HS tiểu học, chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường.

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của HS ở cơ sở giáo dục Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt đội, tổ chức các hoạt động vệ sinh, thăm nhà lưu niệm hay thắm viếng bia tưởng niệm và các hoạt động khác để giáo dục toàn diện cho học sinh.
V Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được Cuối năm học, tất cả HS đều được đánh giá phẩm chất và năng lực . Đa số HS đều đạt được Chuẩn kiến thức-Kĩ năng theo quy định của từng khối lớp, phấn đấu có 99 % lên lớp và 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trìnhtiểu học.
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh Cuối năm học 99,6 % số học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng để tiếp tục theo học các lớp trên.

 

                                                                      An Long, ngày 01  tháng 9  năm 2018

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

  

                                                                                   Nguyễn Thị Kim Thiện

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *