LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC AN LONG TỔ CHỨC NGÀY HỘI THIẾU NHI KHỎE-TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

2017-05-05_081427

2017-05-05_081449

2017-05-05_081513

2017-05-05_081558

2017-05-05_081623

2017-05-05_081639

2017-05-05_081655

2017-05-05_081729

2017-05-05_081744

                                                                                 BTV: Võ Thị Kiều Tiên