Thông báo Hiến Máu Nhân Đạo đợt 1 năm 2017

Thứ 3 ngày 28/3/2017 tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2017 lúc 7 giờ 00 tại Ban chỉ huy Quân sự huyện. ( Hùng. Đinh Thiện. Nhung. Tiên)